menu-icon
close-overlay-icon
loading image
decor image

Условия за ползване

Този сайт е изготвен съгласно българските законови разпоредби. Ако посетиш този сайт, от друга страна, където се продава Escapelle, отиди на www.escapelle.com и избери своята страна.

За Сайта

Този сайт е предназначен за предоставяне на информация към потребителите във всички страни, където Escapelle се продава без рецепта- статут (OTC ) . Предоставената информация е предназначена за общи образователни и информационни цели.

Гедеон Рихтер полага всички усилия да предостави най-точната и актуална информация в този сайт. Моля, имай предвид, че предоставената информация не може да замести съвет, лечение или препоръка от медицински специалист. Освен това, медикаментът Escapelle, който е предмет този сайт, може да не е наличен в твоята страна и /или условията на предписване и отпускане да се различават. Ето защо, преди да използваш Escapelle, на първо време се консултирай с лекар или друг компетентен медицински специалист и вземи под внимание информацията от листовката за пациента, която съпътства продукта в твоята страна.

Този сайт се предоставя при спазване на условия за ползване и декларацията за поверителност публикувани по-долу .
С достъпа си до този сайт ти се съгласяваш да бъдеш обвързан с условията за ползване .

Гедеон Рихтер запазва правото да променя и актуализира тези Условия за ползване по всяко време. Тъй като се съгласяваш да бъдеш обвързан с тези промени, ние ти предлагаме да преглеждаш тези Условия за ползване периодично. Добре е периодично да следиш за най-актуализираната версия; датата на преразглеждане няма да бъде отбелязвана.

Условия за ползване

Гедеон Рихтер полага всички усилия да предостави най-точната и актуална информация в този сайт, но не дава никакви гаранции или доказателства (директни или косвени) по отношение на нейната точност, пълнота и адекватност, изчерпателност или актуалност. Достъпът и използването на този сайт е на твой собствен риск. Гедеон Рихтер не гарантира, нито поема отговорност, че използването на информацията, публикувана в този сайт, няма да наруши правата на трети страни, които не са собственост на или са свързани с Гедеон Рихтер. Гедеон Рихтер не поема никаква отговорност по отношение на щети, причинени от достъпа до този сайт и съдържанието му. Гедеон Рихтер си запазва правото да променя, добавя или премахва съдържанието, публикувани на този сайт по всяко време. Гедеон Рихтер не поема никаква отговорност по отношение на достъпа до този сайт.

Съдържание на трети страни

Доколкото този сайт съдържа информация очевидно с произход от трети страни или връзки към сайтове, собственост на трети лица (наричани заедно по-долу "Съдържание на трети страни") това е използвано само като допълнителен референтен източник. Гедеон Рихтер не могат да преглеждат редовно съдържанието на третите лица. Затова Съдържанието на трети страни не трябва да се счита за информация, произхождаща от Гедеон Рихтер и Гедеон Рихтер не дава никакви гаранции (директни или косвени) по отношение на съдържанието на такава информация от трети лица. Можеш да получиш достъп до това съдържание от трети лица на свой собствен риск. Гедеон Рихтер не поема никаква отговорност по отношение на щети, причинени от достъпа до или използването на такова съдържание от трети лица или по отношение на неговата достъпност от този сайт.

Авторско право

Освен ако не е посочено друго, всички информационни, търговски наименования и марки, публикувани в този сайт са интелектуална собственост на Гедеон Рихтер и са обект на защита на авторското право. Съдържанието на този сайт може да се използват само за лични цели, при условие че сте запазили, възпроизвели и обявили авторското право, при всеки материал който бъде изтеглен. Съдържанието не може да бъдат копирано за използване с търговска цел или с цел разпространение, нито може да бъдат променяно или повторно публикувано на други сайтове. Никоя трета страна не може да се свърже към този сайт без предварително съгласие от Гедеон Рихтер.

Защита на лични данни

Доколкото този сайт съдържа информация очевидно с произход от трети страни или връзки към сайтове, собственост на трети лица (наричани по-долу "Съдържание на трети страни") това е използвано само като допълнителен референтен източник. Можеш да получиш достъп до повечето сайтове на Гедеон Рихтер, без да се изисква да предоставиш лични данни. Уебсайтове на Гедеон Рихтер може, да събират данни в обобщен вид за статистически цели, за проследяване на общия брой на посетителите с течение на времето, за посетените страници или имената на домейните на доставчиците на интернет услуги на посетителите, например. Това помага на Гедеон Рихтер да анализира поведението на посетителите, за да се подобри съдържанието на даден уебсайт или услугите, които той предлага. Никаква лична информация не е на разположение в този процес. Потребителят остава анонимен. Ако имаш някакви въпроси относно тези условия за ползване, или желаеш да направиш каквито и да било коментари или да предложиш изменения, с цел подобряване на тези условия, моля да ги представиш чрез изпращане на адреса на електронната поща, показан в уеб сайта .